بخش نشريات
تست نشريات

 

فهرست  آخرين شماره  نشريات غير فارسي دريافتي كتابخانه  

حروف A-D

 

                   

          

       

Journal of Money and Economy

                               

                   Iranian Economic Review                                   

Asia-Pacific Development Journal

Asian Clearing Union

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

حروف E-F
         
         
         
         

 

حروف G-K
         
         
         
         

 

حروف L-P
         
         
         
         

 

حروف Q-T
         
         
         
         

 

حروف U-X
         
         
         
         

بخش نشريات ادواري

بخش نشريات ادواري كتابخانه مركزي با نگهداري مهمترين منابع دانش و ابزارهاي اطلاع رساني در حوزه هاي مختلف با توجه به نياز اطلاعاتي كارشناسان سازمان و جامعه استفاده كننده ، ايفاي نقش مي‌كند.
در اين بخش با موجودي 56 عنوان مجله جاري و صحافي فارسي سازمان برنامه و بودجه  و 432 عنوان مجله اشتراكي غير سازماني و تعداد 25 عنوان روزنامه در دسترس مراجعان قرار دارد. بخش نشريات از دودست مجلات جاري و صحافي تشكيل شده است و مراجعان ميتوانند با مراجعه به پايگاه مقالات فارسي و لاتين و پايگاه مجلات صحافي شده فارسي و لاتين به مقالات نمايه سازي شده از نشريات موجود دسترسي پيدا كنند . ازسال 1390 تمامي مقالات نمايه سازي شده از نشريات بصورت تمام متن در نرم افزار كتابخانه  قابل دسترس مي باشد.
ترتيب قرار گرفتن مجلات جاري در بخش ، بصورت الفبايي مي باشد. به منظور دستيابي به مقالات ، ابتدا بايد در پايگاه  مقالات فارسي جستجو انجام شود و سپس اطلاعات نشريه را از فيلد ماخذ ( پيايند)  و در صورت يافتن منبع مورد نظر را يادداشت كرده تا به نشريه دسترسي پيدا كند. 
مدت امانت براي نشريات ادواري جاري 3 روز مي باشد. جديدترين شماره نشريات ادواري بعد از وقت اداري صرفا به كاركنان  سازمان از ساعت 15 هرروز تا ساعت 30/8 صبح روز بعد امانت داده مي شود. در مورد نشريات صحافي شده، به منظور دستيابي به اين نشريات مي توان از پايگاه مخصوص مجلات صحافي شده استفاده كردو مانند نشريات جاري جستجونمود. 


كارشناس بخش نشريات :         ليدا خانكشي پور           شماره تماس: 33274935


 اهم وظايف در بخش نشريات:
1. راهنمايي مراجعان به صورت حضوري و غير حضوري
2. آموزش به كاربران در خصوص نحوه استفاده از پايگاه مقالات 
3. ذخيره يا ارسال مقالات بر حسب در خواست كاربران
4. راهنمايي مراجعان از سايتهاي علمي در حوزه نشريات

 

--------------------------------------------------------------

فهرست نشريات سازماني موجود در آرشيو كتابخانه

 

 1. اخبار داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل
 2. اداره
 3. آينده نگري و توسعه كرمان
 4. بررسي قيمت خرده فروشي مواد غذايي در شهر شيراز
 5. برنامه
 6. برنامه اردبيل
 7. برنامه مازندران
 8. برنامه و توسعه
 9. بولتن برنامه
 10. بولتن بين الملل
 11. پژوهشنامه استان قم
 12. پويش فارس
 13. پيام تحول اداري
 14. پيام سازمان برنامه و بودجه
 15. پيشرفت اصفهان
 16. پيك برنامه
 17. پيك سازمان برنامه و بودجه
 18. تازه هاي آمارفارس
 19. تازه هاي مديريت امور استخدامي
 20. تحول اداري
 21. تعامل آذربايجان شرقي
 22. توسعه و آينده پژوهي كردستان
 23. خبرنامه داخلي سازمان برنامه و بودجه
 24. راه برنامه سمنان
 25. عمارت هشتم
 26. فصلنامه اجتماعي اقتصادي نقشه و اطلاعات مكاني گيلان
 27. فصلنامه انديشه و برنامه ريزي تهران
 28. فصلنامه آماري وزارت برنامه و بودجه
 29. فصلنامه برنامه ريزي و توسعه البرز
 30. فصلنامه راهبر
 31. فصلنامه مناطق
 32. فهرست منتخب مقاله هاي مندرج در مجله هاي غير فارسي
 33. كارگر
 34. كاوش مجموعه مقالات اقتصادي اجتماعي كرمان
 35. كنكاش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي لرستان
 36. گزارش هفتگي سازمان برنامه
 37. گزيده مسائل اقتصادي اجتماعي
 38. گزيده مسائل اقتصادي و اجتماعي ايلام
 39. گزيده مطالب نشريات
 40. ماهنامه سازمان برنامه
 41. مجله برنامه و بودجه
 42. مجله تحولات اقتصادي و همكاريهاي بين المللي
 43. مجله سازمان برنامه
 44. مجله فنون اداري
 45. مجموعه مقالات اقتصادي اجتماعي استان بوشهر
 46. مجموعه مقالات اقتصادي اجتماعي استان فارس
 47. مجموعه مقالات اقتصادي اجتماعي استان گيلان
 48. مجموعه مقالات و گزارشها خوزستان
 49. مجموعه مقالات و گزارشها كرمان
 50. مديريت و برنامه ريزي نشريه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 51. معدن
 52. مقاله نامه موضوعي
 53. نامه پژوهشي
 54. نامه علمي و فني
 55. نامه نفت
 56. نشريه داخلي كارمندان سازمان برنامه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست نشريات غير سازماني موجود در آرشيو كتابخانه

 

 

1      ادبستان
2      ارتباطات
3 استاندارد
4      استصنا
5 اصلاح و تربيت
6 اطلاع شناسي
7 اطلاعات راهبردي
8 اطلاعات سياسي اقتصادي
9 اعتياد پژوهي
10 افق بيمه
11 اقتصاد اسلامي
12 اقتصاد انرژي
13 اقتصاد ايران
14 اقتصاد آسيا
15 اقتصاد سبز
16 اقتصاد شهر
17 اقتصاد شهيد بهشتي
18 اقتصاد مقداري
19 اقتصاد و تجارت نوين
20 اقتصاد و جامعه
21 اقتصاد و صنعت نامور
22 اقتصاد و مديريت
23 امكان
24 امنيت
25 امنيت اقتصادي
26 انبوه سازان مسكن
27 انجمن
28 انديشه آماري
29 انديشه كيهان
30 انديشه هاي رستاخيز
31 ايران شناخت
32 ايران شناسي
33 ايران شورا
34 ايران فردا
35 ايزو 9000 و استاندارد هاي بين المللي
36 آب
37 آب و فاضلاب
38 آب و محيط زيست
39 آبادي
40 آگاهي نامه
41 آلودگي آب هوا و خاك
42 آمار
43 آمار اقتصادي
44 آموزش عالي
45 آهن و فولاد
46 آينده
47 آينده نگر
48 بازتاب انديشه
49 بازرگاني و اقتصاد
50 بانك اعتبارات جامع كشاورزي
51 بانك اقتصاد
52 برآوردهاي آماري
53 بررسي هاي آماررسمي ايران
54 بررسي هاي آماري كشاورزي
55 بررسي هاي بازرگاني
56 بررسي هاي تاريخي
57 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي
58 بزرگراه رايانه
59 بنا
60 بندر و دريا
61 بورس
62 بولتن اقتصاد مسكن
63 بولتن تخصصي اقتصاد ايران
64 بولتن شوراي طرح جانع كشاورزي
65 بولتن علمي پژوهشكده اقليم شناسي
66 بهره وري
67 بيابان
68 بيان
69 پارك فناوري پرديس
70 پرسش
71 پژوهش
72 پژوهش در علم و صنعت
73 پژوهش و سازندگي
74 پژوهش و سنجش
75 پژوهش هاي اقتصادي رشد و توسعه پايدار
76 پژوهش هاي آماري ايران
77 پژوهش يار
78 پژوهشنامه  سالنامه دانشگاه تهران
79 پژوهشنامه اطلاع رساني جهاد سازندگي
80 پژوهشنامه اقتصادي
81 پژوهشنامه حمل و نقل
82 پژوهشنامه خبري دانشگاه تهران
83 پژوهشنامه زلزله
84 پژوهشنامه يونسكو
85 پژوهشهاي تربيتي
86 پژوهشهاي جغرافيايي
87 پنجره
88 پول و اقتصاد
89 پويش دانشگاه آزاد واحد ري
90 پويش دانشگاه علوم بهزيستي
91 پيام امروز
92 پيام ايران خودرو
93 پيام آبادگران
94 پيام بهارستان
95 پيام پست و مخابرات
96 پيام دريا
97 پيام سبز
98 پيام صادرات
99 پيام مديران
100  پيام مديران فني و اجرايي
101  پيام مديريت
102  پيام مهندس
103  پيام يونسكو
104  پيك بيمه
105  پيك كتابداري
106  پيام  دريا
107  پيام ابادگران آذربايجان
108  پيام آبادگران
109  پيام پويش
110  پيك بيمه
111  تازه هاي اطلاع رساني
112  تازه هاي اقتصاد
113  تازه هاي انرژي
114  تازه هاي آمار
115  تازه هاي ترافيك
116  تازه هاي جهان بيمه
117  تازه هاي ساختمان و مسكن
118  تازه هاي انرژي
119  تجارت
120  تجارت فردا
121  تحقيق در علوم  انساني
122  تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي
123  تحقيقات اقتصادي
124  تحقيقات بازرگاني
125  تحقيقات روابط عمومي
126  تحقيقات كشاورزي
127  تحقيقات مالي
128  تحقيقات اقتصادي
129  تدبير
130  ترابران
131  تراز
132  ترجمان اقتصادي
133  ترجمان حسابرسي
134  تعاون
135  تكاپو
136  تكفا
137  توسعه
138  توسعه صادرات
139  توسعه مديريت بنياد مستضعفان
140  توسعه و فناوري
141  توليد مصرف
142  ثبت
143  جاده
144  جار
145  جام
146  جامعه سالم
147  جامعه معماري
148  جامعه نوين
149  جغرافيا و آمايش شهري
150  جغرافيا و توسعه
151  جمعيت
152  جنگل و مرتع
153  جهاد
154  جهاد بهره وري
155  جهاد روستا
156  جهان هوانوردي
157  چابهار
158  چشم انداز ايران
159  حسابدار
160  حسابدار رسمي
161  حسابرس
162  حقوق اداري
163  حكومت اسلامي
164  خبرنامه انفورماتيك
165  خبرنامه جامعه مهندسان مشاور ايران
166  خبرنامه حقوق فناوري
167  خبرنامه دفتر امور زنان
168  خودكفايي
169  داد گستر
170  دام كشت و صنعت
171  دانستنيهاي اقتصادي از جمهوري فدرال آلمان
172  دانش حسابرسي
173  دانش و توسعه
174  دانشگاه انقلاب
175  دانشور
176  دفتر دانش سال 71
177  دنياي بانكداري
178  دو فصلنامه بررسي هاي حقوقي
179  دهاتي
180  دهياري ها
181  ديدگاه ها و تحليل ها
182  راه و بار
183  راه و ساختمان
184  راهبرد
185  راهبرد توسعه
186  راهبرد دفاعي
187  راهبردي بسيج
188  راهنماي سمينار هاي ايران
189  راهنماي كتاب
190 رايانه
191 رشد آموزش جغرافيا
192  رشد آموزش علوم اجتماعي
193  رشد فناوري
194  رفاه اجتماعي
195  روابط بين الملل
196 روزنه
197  روش
198  روند
199  روند اقتصادي
200  رونق
201  رويش
202  رهان
203  رهيافت
204  زمان
205  زمانه
206  زمين سازه
207  زمينه
208  زنان
209  زيتون
210  ژئوتكنيك و مقاومت مصالح
211  سازمان دفاع غير نظامي كشور
212  سالنامه دنيا
213  ستبران
214  ستصا
215  سرزمين سبز
216  سنبله
217  سير و سياحت
218  سيمان
219  شريف
220  شهر
221  شهر ساز
222  شهرداريها
223  شهرنگار
224  شهروند
225  شهروند مداري
226  شهرهاي جهان
227  شيرازه
228  صفحه اول
229  صفه
230  صنايع الكترونيك
231  صنايع پلاستيك
232  صنعت بيمه
233  صنعت تاسيسات
234  صنعت حمل و نقل
235  صنعت روز
236 صنعت سنگين
237 صنعت فردا
238  صنعت و ايمني
239 صنعت و مطبوعات
240 طبيعت و منابع
241 علوم سياسي
242 عمران
243 عمران شريف
244 فرايند مديريت و توسعه
245 فرآماد
246 فرهنگ
247 فرهنگ توسعه
248 فرهنگ عمومي
249 فرهنگ مشاركت
250 فرهنگ ملي و بهره وري
251 فرهنگ و پژوهش
252 فرهنگ و تعاون
253 فرهنگ و توسعه
254 فرهنگ و ديپلماسي
255 فرهنگ و زندگي
256 فرهنگ و فناوري
257 فصلنامه اقتصاد مسكن
258 فصلنامه ايران و انگليس
259 فصلنامه آمار هاي صنعتي
260 فصلنامه آماري مركز آمار ايران
261 فصلنامه بانك صادرات
262 فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي  رشد و توسعه پايدار
263 فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي وزارت دارايي
264 فصلنامه پژوهشهاي تجارت جهاني
265 فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق
266 فصلنامه سنگ و معدن
267 فصلنامه سياست علمي و پژوهشي
268 فصلنامه صلح سبز
269 فصلنامه عشايري ذخائر انقلاب
270 فصلنامه كشاورزي و دام
271 فصلنامه كميسيون ملي يونسكو
272 فصلنامه كيفيت و مديريت
273 فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك
274 فصلنامه مطالعات ملي
275 فصلنامه معماري ايران ما
276 فصلنامه ناظر اقتصاد
277 فصلنامه ورزش
278 فضا
279 فضاي سبز
280 قشم
281 كار و تامين اجتماعي
282 كار و جامعه
283 كارآفرين
284 كارآفرين ناب
285 كارآفرينان
286 كانون ابادگران
287 كتاب نقد
288 كتابدار
289 كتابداري
290 كتابداري و اطلاع رساني
291 كرانه
292 كشاورز
293 كلك
294 كمال مديريت
295 كنترل كيفيت
296 كنترولر
297 كيان
298 كيهان فرهنگي
299 گزارش پژوهشي
300 گزارش گفتگو
301 گزارش مطالعات ترافيك
302 گزارشهاي اقتصادي نمايندگي اقتصادي ايران واشنگتن
303 گزيده مديريت
304 گزيده مديريت دولتي
305 گسترس عمران و آبادي ايران
306 گفتگو
307 گفتمان
308 گفتمان الگو
309 گمرك ايران
310 ماليات
311 ماهنامه صادرات
312 مجلس و راهبرد
313 مجله اتاق بازرگاني
314 مجله اتاق تجارت
315 مجله اقتصادي
316 مجله آموزش مهندسي ايران
317 مجله بانك صنعتي و معدني ايران
318 مجله بانك كشاورزي ايران
319 مجله بانك مركزي
320 مجله بانك ملي ايران
321 مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان
322 مجله تحقيقات اقتصادي
323 مجله جامعه شناسي ايران
324 مجله حقوقي بين المللي
325 مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد  اصفهان
326 مجله دانشكده علوم اداري و اقتصادي مشهد
327 مجله دانشكده علوم انساني امام حسين(مصباح)
328 مجله دانشكده علوم انساني سمنان اقتصاد و مديريت
329 مجله ساختمان
330 مجله سياست خارجي
331 مجله سياست دفاعي
332 مجله علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا
333 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
334 مجله علوم اداري
335 مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان
336 مجله علوم و صنايع كشاورزي
337 مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران
338 مجله كانون اقتصاد
339 مجله كانون بانكها
340 مجله مدرسه عالي فلاحت كرج
341 مجله معماري و شهر سازي
342 مجله منابع طبيعي ايران
343 مجله نظام پزشكي
344 مجموعه بخشنامه ها -نامه ها و نيازمنديها
345 مجموعه بررسي هاي اقتصاد انرژي
346 مجموعه جداول آمار مقدماتي صادرات و واردات
347 مجموعه مقالات خاك و آب
348 محيط زيست
349 محيط شناسي
350 مدرس
351 مدل سازي اقتصادي
352 مدير ساز
353 مديريت
354 مديريت امروز
355 مديريت بهره وري
356 مديريت دولتي
357 مديريت شهري
358 مديريت صنعتي
359 مديريت فردا
360 مديريت نوين
361 مديريت و توسعه
362 مردم شناسي و فرهنگ عامه ايران
363 مسافران
364 مسائل جهان
365 مسائل كشاورزي ايران
366 مسائل و تحولات اقتصادي جهان
367 مستندات
368 مسكن و محيط روستا
369 مشاور
370 مشاور مديريت
371 مشكوه
372 مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
373 مطالعات جهانگردي
374 مطالعات حسابداري
375 مطالعات خاورميانه
376 مطالعات راهبردي
377 مطالعات راهبردي جهاني شدن
378 مطالعات راهبردي زنان
379 مطالعات مديريت
380 معادن و فلزات
381 معماري و هنر ايران
382 مقاله نامه مديريت
383 مناطق آزاد
384 مناطق ويژه اقتصادي
385 مهاب قدس
386 مهندس مشاور
387 مهندسي ساختمان  و علوم مسكن
388 مهندسي فرهنگي
389 نامه اتاق بازرگاني
390 نامه اموزش عالي
391 نامه انجمن كتابداران ايران
392 نامه انجمن نفت ايران
393 نامه پژوهشكده
394 نامه صنعت نفت ايران
395 نامه علوم اجتماعي
396 نامه فرهنگ
397 نامه فرهنگستان علوم
398 نامه نور
399 نبض اقتصاد
400 نشر دانش سال 1366
401 نشريه انجمن حسابداران خبره ايران
402 نشريه بانك رهني
403 نشريه بانك سپه
404 نشريه داخلي سازمان صنايع ملي ايران
405 نشريه دانشكده علوم
406 نشريه دانشكده فني
407 نشريه علمي و فني مسايل كشاورزي
408 نشريه علوم انساني تبريز
409 نشريه فني مركز مدارك علمي
410 نشريه ماهانه
411 نشريه ماهانه مركز توسعه صادرات ايران
412 نشريه  روزنامه  رسمي  قوه  قضائيه
413 نشريه انرژي ايران
414 نشريه داخلي بانك رهني ايران
415 نفت گاز پتروشيمي
416 نقشه برداري
417 نگاه نو
418 نماگرهاي اقتصادي
419 نماي تربيت
420 نوآوران
421 نهاده
422 ويژه نامه ها
423 هفت شهر
424 همراه برنامه
425 همشهري اقتصاد
426 همگامان
427 هميار
428 هنر و مردم
429 هنر و معماري
430 هنر هشتم


نسخه قابل چاپ
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 277904 تعداد بازدید از صفحه 8575 تعداد بازدید امروز صفحه 6
Powered by Tetis PORTAL