معرفي مركز

با نام خدا

 

پيشينه مركز اسناد، مدارك و انتشارات

 

 پيشينه مركز اسناد، مدارك و انتشارات به تشكيلات برنامه هفت‌ساله دوم (1334-1341) بازمي‌گردد كه در آن هنگام كتابخانه‌اي در سازمان برنامه و بودجه وقت تشكيل شد. در سال 1350 طي اجراي برنامه چهارم عمراني كشور «مركز اسناد و مدارك فني» با هدف حفظ اسناد توسعه‌اي و ارائه خدمات علمي-پژوهشي در سازمان برنامه و بودجه ايجاد شد. مركز مزبور از آن زمان به دليل وجود منابع منحصر به فرد همواره محل رجوع كارشناسان، مديران، محققان، مهندسان مشاور، پيمانكاران طرح‌هاي عمراني و دانشجويان و اساتيد بوده است. به گونه‌اي كه در سال‌هاي بعد بنا به تقاضاي محققان و برنامه‌ريزان منطقه‌اي و براي گسترش شبكه اطلاعات توسعه‌اي، نسبت به تشكيل و راه‌اندازي واحدهاي استا‌ني اقدام كرده است.

واحدهاي اسناد، مدارك و انتشارات سازمان‌هاي استاني در دوران ادغام با استانداري‌ها، ارتباط‌شان را با سازمان مركزي از دست دادند، بنابراين نتوانستند با وحدت رويه فعاليت‌هاي خود را پيش ببرند و تأثير و جايگاه ديرين‌شان تقليل يافت. در حال حاضر با احياي سازمان‌هاي استاني  لازم است براي بازسازي و جبران نواقص و تكميل اسناد و اطلاعات توسعه‌اي در مركز و استان‌ها برنامه‌ريزي و اقدامات لازم صورت پذيرد. اين برنامه شامل وضعيت حوزه اسناد، مدارك، انتشارات، اهداف، اقدام‌هاي اولويت‌دار و دستورالعمل‌هاي اجرايي است تا بتوانيم نسبت به ساماندهي امور اين حوزه با تعامل سازمان‌هاي استاني اقدام نماييم.


نسخه نخست اين مجموعه طي نامه شماره 501639 مورخ 1395/2/20توسط معاون محترم امور مجلس، استان‌ها و پشتيباني به سازمان‌هاي استاني ابلاغ شد. براي پيگيري و تهيه دستورالعمل‌هاي اجرايي آن، نشستي يك روزه‌ در تاريخ 1395/3/16 با شركت مسئولين اسناد، مدارك و انتشارات مركز، استان‌ها، نمايندگان امور مجلس و هماهنگي استان‌ها و همچنين امور برنامه‌ريزي، آمايش سرزمين و محيط‌زيست برگزار و چهار پيش‌نويس زير تدوين گرديد:
- دستورالعمل شوراي سياست‌گذاري اسناد، مدارك و انتشارات استان‌ها
- دستورالعمل آماده‌سازي كتاب‌ها و نشريه‌هاي استاني
- شيوه ايجاد شعبه فروشگاه انتشارات در استان
- ساماندهي منابع انساني متناسب با وظايف مرتبط با حوزه اسناد، مدارك و انتشارات استاني 


به منظور تكميل مفاد دستورالعمل‌هاي مزبور، جلسه‌اي با حضور رؤسا و نمايندگان امور برنامه‌ريزي، آمايش سرزمين و محيط‌زيست، امور مجلس و هماهنگي استان‌ها و مركز اسناد، مدارك و انتشارات در تاريخ 1395/4/28  برگزار شد (صورتجلسه پيوست) و  دستورالعمل‌هاي اجرايي مزبور مورد بررسي و تائيد قرار گرفت. (پيوست‌هاي يكم تا ششم). مقرر شد اين دستورالعمل‌ها در همه استان‌ها رعايت شود.

اميدواريم با هدايت و پشتيباني معاونت محترم توسعه منابع انساني و هماهنگي استان‌ها و نيز رؤساي محترم سازمان برنامه و بودجه استان‌‌ها شاهد تشكيل مجموعه‌اي منسجم و موثر از اسناد، مدارك و انتشارات توسعه‌اي در استان‌هاي كشور باشيم و از اين طريق فرايند توسعه را در سطوح ملي و استاني مستندسازي، حفظ و منتشر كنيم. 

 

نمونه اي از فعاليت هاي اخير مركز اسناد، مدارك و انتشارات

 

 

 صفحه اصلي گزارش

 

 

 

 

مديران مركز

 

مديران مركز

 

مديران مركزاسناد، مدارك و انتشارات از بدو تاسيس تاكنون

نام و نام خانوادگي

دوره تصدي

مدرك تحصيلي

عكس

آقاي علي ميرزايي

1361-1368

كتابداري

 

آقاي سيد احمد موسي زاده

1368-1371

علوم اداري

 

آقاي محمد جواد فرشباف

1372-1374

توسعه و برنامه ريزي

 

آقاي مهدي پازوكي

1374-1380

اقتصاد

 

آقاي رامين پاشايي فام

1380

دكتري اقتصاد

 

آقاي رضا آذري محبي

1380-1381

اقتصاد

 

خانم ناهيد پور رستمي

1381-1385

اقتصاد

 

آقاي سيد مهدي متقي

1385-1388

مديريت گرايش سيستمهاي اطلاعاتي

 

آقاي مير غفور بابايي

1388-1390

فناوري اطلاعات

 

آقايجعفرعاشوري راد

1390-1391

مديريت دولتي

 

آقاي محمد رضا سعيدي

1391-1397

جامعه شناسي

 

آقايمهدي پازوكي

1397- تاكنون

اقتصاد

 

 

  • كتابخانه مركزي سازمان برنامه و بودجه كشور


كتابخانه مركزي سازمان برنامه و بودجه كشور يك كتابخانه سازماني و  تخصصي است كه به منظور تامين نيازهاي اطلاعاتي مديران و پژوهشگران سازمان برنامه و بودجه كشور و واحدهاي تابعه   استادان، دانشجويان و پژوهشگران حوزة بودجه، برنامه‌ريزي و توسعه كشور تاسيس شده است. در همين راستا به منظور اعتلاي كيفيت فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و غنا بخشيدن به ادبيات توسعه با گردآوري مجموعه جامعي از منابع تخصصي در زمينه علوم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اداري، آمار، قوانين و مقررات، كامپيوتر، انفورماتيك و عمران خدمات اطلاعاتي به مراجعان و اعضاي كتابخانه ارائه مي‌نمايد.

اين كتابخانه به منظور تامين نيازهاي اطلاعاتي مديران و پژوهشگران سازمان برنامه و بودجه كشور و واحدهاي تابعه، كارگزاران و مسئولان‌ حوزة برنامه‌ريزي و توسعه كشور، استادان، دانشجويان و پژوهشگران تاسيس شده است. در همين راستا به منظور اعتلاي كيفيت فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و غنا بخشيدن به ادبيات توسعه با گردآوري مجموعه جامعي از منابع تخصصي در زمينه علوم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اداري، آمار، قوانين و مقررات، كامپيوتر، انفورماتيك و عمران خدمات اطلاعاتي به مراجعان و اعضاي كتابخانه ارائه مي‌نمايد

استفاده از كتابخانه در روزهاي اداري، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الي 18 براي پژوهشـگران و محققـان علوم اقتصـادي و اجتماعي آزاد است. مدارك فقط به اعضاي كتابخانه امانت داده مي‌شود.

2755

اعضاي فعال

175

نشريات ادواري

111265

كتاب و گزارش فارسي و غيرفارسي

2755

اعضاي فعال

 

جستجو منابع كتابخانه

 


 

ساعات كار:
استفاده از كتابخانه در روزهاي اداري، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۸ براي پژوهشـگران و محققـان علوم اقتصـادي و اجتماعي آزاد است. مدارك فقط به اعضاي كتابخانه امانت داده مي‌شود.

 

 

 

  • انتشارات

 
انتشارات سازمان پس از تأسيس مركز در سال 1361، از فروردين سال 1362 فعاليت‌هاي انتشاراتي خود را آغاز كرد. كارشناسان، پژوهشگران و مديران از بدو تأسيس اين سازمان تا كنون، بررسي‌ها و پژوهش‌هاي فراواني در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فني انجام داده‌اند و حاصل كار آنان با درجه‌هاي متفاوتي از ارزش‌هاي علمي و فني به صورت كتاب، گزارش، تك نگاري و جزوه منتشر شده است. وظيفه‌‌ انتشارات نشر تمامي اطلاعات و نتايج دانش توليد شده كه در سازمان تهيه و تدوين مي‌‌شود در چارچوب سياست‌ها، خط مشي‌هاي و استاندارد‌هاي تعيين شده مي‌باشد.
نتيجه فعاليت‌هاي مذكور به چاپ و انتشار لوايح، قوانين، گزارشات: اقتصادي، نظارتي، بودجه‌اي، عملكردي و نشريات فني در قالب موافقتنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها، راهنماها، ضوابط و اجرا، مشخصات فني و عمومي، فهرست‌هاي بها و آنچه كه توسط واحد‌هاي سازمان طي سال‌هاي مختلف تهيه و تدوين شده است، منجر گرديده و در دسترس متخصصان، محققان، دانش‌پژوهان و جامعه استفاده‌كننده اعم از درون و برون سازمان قرار گرفته است.

گروه‌هاي زيرمجموعه انتشارات:
1- آماده سازي كتاب، نشريه، ضابطه و گزارش‌ها و...  (ويراستاري،  نسخه پردازي يا نمونه خواني، كنترل نهايي، صفحه‌آرايي، اخذ شابك كتاب (شماره استاندارد بين‌المللي كتاب) از خانه كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اخذ فيپا (فهرست نويسي پيش از انتشار) از كتابخانه ملي، طراحي جلد)
2- چاپ كتاب، نشريه، ضابطه و گزارش‌ها و... (ثبت و اخذ مجوز كتاب  از اداره كل اموركتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نظارت بر اوزاليد و چاپ متن، نظارت بر نمونه و چاپ جلد و  نظارت بر صحافي كتاب)
3- توزيع و فروش كتاب، نشريه، ضابطه و گزارش‌ها و... ( نيازسنجي، ورود اطلاعات، ساماندهي و به‌روزرساني موجودي) 

مهمترين اسناد قانوني كه انتشارات سازمان بر اساس آن به وظيفه عمل مي‌كند به شرح زير مي‌باشد:
  1- انتشار آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، موافقت‌نامه‌ها و .... مربوط به استاندارهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني بر اساس ماده12 و 13 فصل پنجم، و ماده 23 فصل ششم قانون برنامه و بودجه تصويب‌نامه شماره 9974 مورخ 1352/4/31 هيأت وزيران
2- انتشار مجموعه اصول، فرآيند‌ها و اسناد (استانداردها، معيارهاي فني، ضوابط و مقررات، روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت  پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نظام فني و اجرايي به استناد تصويب نظام فني و اجرايي كشور براساس ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مصوب 42339/ ت33497هـ مورخ 1385/4/20 هيأت وزيران و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3- تهيه، تدوين و انتشار برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت (برنامه‌هاي عمراني پنج ساله، گزارش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تنظيم بودجه كل كشور و...) براساس فصول سوم، چهارم و پنجم قانون برنامه و بودجه مصوب 1352
4- پروانه نشركتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌نام انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ضوابط و مقررات تأسيس مراكز و.... مصوب 1375/6/27 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه اجرايي صدور پروانه نشر

 

 

نمايشگاه و فروشگاه انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور

 


آمار بازديد
تعداد بازدید از صفحه 1254 تعداد بازدید امروز صفحه 4 افراد آنلاین 5
Powered by Tetis PORTAL