واحد ديجيتال سازي
طرح‌هاي ديجيتال‌سازي
 ديجيتال سازي اسناد و مدارك مهم دولتي مربوط به دفاتر و بخش هاي سازمان يكي از وظايفي است كه مركز اسناد، مدارك و انتشارات توانسته است در سال‌هاي اخير بدان بپردازد . دراين خصوص تلاش در راستاي ايجاد كتابخانه و آرشيو‌ ديجيتالي سازمان برنامه و بودجه كشور از اقدامات اخير اين مركز مي‌باشد. در نتيجه اين اقدامات دسترسي به منابع اطلاعاتي تسهيل شده و امكان گسترش جامعه مخاطب آنها فراهم مي‌آيد، ضمن آنكه منابع و اسناد ارزشمند سازماني در طي زمان حفظ و نگه‌داري مي‌شوند. در طول اين مدت چندين طرح ديجيتال‌سازي در مركز اسناد به اجرا در آمده است كه خلاصه آن در جدول زير ذكر شده است.

جدول خلاصه عملكرد طرح‌هاي ديجيتال‌سازي

عنوان فعاليت

حجم فعاليت

تاريخ شروع

تاريخ اتمام

توضيحات

ركورد

صفحه

آرشيو مجازي گزارش‌ها و نقشه‌هاي طرح‌هاي عمراني ملي (آرشيو چيذر)

40.000

4.000.000

 

1382

 

1390

 

 

1390

 

1391

 

مرحله اول اين طرح شامل ديجيتال‌سازي حدود 35 هزار ركورد مربوط به دهه 40 شمسي تا سال 1382 مي‌باشذ.

مرحله دوم طرح شامل ورود اطلاعات 35 هزار ركورد قبلي و ديجيتال‌سازي و ورود اطلاعات حدود 5 هزار ركورد جديد مربوط به سالهاي 1383 تا 1391 است.

پايگاه الكترونيكي منابع اطلاعاتي توليد شده در معاونت

15.000

1.575.000

1391

1391

در قابل اين طرح تمامي منابع توليد شده در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از ابتدا (1350) تاكنون اعم از كتاب‌ها و گزارش‌هاي سازماني ديجيتال‌سازي شده‌اند.

ديجيتال‌سازي نوارهاي صوتي جلسات شوراي اقتصاد

1.000

---

1390

1391

 

مرحله اول ديجيتال‌سازي اسناد بايگاني دفتر تلفيق برنامه و بودجه

55.000

800.000

1391

1392

اين طرح شامل ديجيتال‌سازي موافقت‌نامه‌هاي جاري و سرمايه‌اي سال‌هاي 1352-1391 به همراه نامه‌هاي ابلاغ و ساير نامه‌هاي مرتبط مي‌باشد.

مرحله دوم ديجيتال‌سازي اسناد بايگاني دفتر تلفيق برنامه و بودجه

45.000

600.000

1392

-

اين مرحله شامل ديجيتال‌سازي باقي‌مانده موافقت‌نامه‌ها مي‌باشد كه امور مقدماتي آن انجام شده است.

ديجيتال‌سازي اسناد شوراي عالي فني

8.500

400.000

1392

-

شرح خدمات و شرايط فني كار آماده شده و به زودي آغاز مي‌شود.

جمع فعاليت‌هاي انجام شده

111.000

6.375.000

 


Powered by Tetis PORTAL