مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 13:37:25
جناب اقاي مهندس عباس قائم الصباحي

تولد: 1317- تهران

تحصيلات:  كارشناسي ارشد مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران
تاريخ ورود به سازمان: 1348

سمت‌هاي دوران خدمت:

مدير كل دفتر منابع آب 
معاون وزارت برنامه و بودجه
 قائم مقام سازمان
مشاور رئيس سازمان
تاريخ بازنشستگي: 1370


Powered by Tetis PORTAL