مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 13:46:13
جناب اقاي مهندس پرويز سيد احمدي

تولد: 1314- تهران
تحصيلات: كارشناسي مهندسي برق از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در لوس‌آنجلس (آمريكا)
تاريخ ورود به سازمان: 1347

 سمت‌هاي دوران خدمت:

مدير امور استخراج ماشيني مركز آمار
معاون مركز آمار در امور سيستم و برنامه نويسي و استخراج
كارشناس مسئول برق و مكانيك دفتر امور فني و تدوين معيارها

تاريخ بازنشستگي:1378


Powered by Tetis PORTAL