مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 11:9:23
جناب اقاي عطاءلله هاشمي
تولد:  1323- محلات
كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي از دانشگاه تهران تحصيلات:
1346 تاريخ ورود به سازمان:
مديركل  پيمانكاران و مشاوران
مشاور رئيس سازمان سمت‌هاي دوران خدمت:
1378 تاريخ بازنشستگي:

Powered by Tetis PORTAL