مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 13:44:33
سركارخانم حكيم شوشتري

سركار خانم حكيم شوشتري
 
تولد:                                       1327- اهواز
تحصيلات:                               ليسانس اقتصاد           
تاريخ انتقال به سازمان:            1349
سمت‌هاي دوران خدمت:         كارشناس بودجه شركتهاي دولتي- مسئوول گروه- معاون- مدير كل دفتر بنگاهها و خصوصي سازي

تاريخ بازنشستگي:                 1379Powered by Tetis PORTAL