مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
17 تير 1396 12:22:28
جناب آقاي دكترمحمد بايبوردي
 دكتر محمد باي‌بوردي

تولد: 1317- مشكين‌شهر

تحصيلات:
كارشناسي آبياري از دانشگاه تهران
كارشناسي¬ارشد خاك و آب از دانشگاه آمريكايي بيروت، لبنان
كارشناسي¬ارشد خاكشناسي از دانشگاه بلژيك
دكتري مهندسي آب و خاك از دانشگاه كمبريج انگلستان

 
تاريخ ورود به سازمان: 1350
مدير كل دفتر فني -  مدير كل منابع آب 
سمت‌هاي دوران خدمت :مشاور وزيرPowered by Tetis PORTAL