مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 13:42:13
جناب آقاي مهندس رضا فرمند
مهندس رضا (فرشيد) فرمند
تولد : 1319- اهواز
تحصيلات : كارشناسي¬ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه تكنولوژي نيويورك آمريكا
تاريخ ورود به سازمان :1346 تا 1362 
سمت¬هاي دوران خدمت: مدير امور زيربنايي و توليدي و مدير¬كل امور انرژي 

Powered by Tetis PORTAL